enil.no0

Minesveiper

Miner
-
Tid
-
Finn alle minene så fort som mulig uten å utløse noen av dem. Klikk på en firkant for å avdekke feltet. Hvis du avdekker en mine, taper du. Hvis et nummer kommer til syne på feltet, indikerer dette hvor mange miner som berører dette feltet. Bruk denne informasjonen for å komme fram til hvilke firkanter det er trygt å avdekke. Klikk med høyre musetast, eller trykk og hold på feltet dersom du bruker touchskjerm, for å markere et felt du tror inneholder en mine.