enil.no0

Hastighets­kalkulator

Fyll inn tid og distanse for å regne ut hastigheten.
Kalkulatoren kan vise tid per km, m/s, km/t, samt tid per egendefinert distanse.
Klikk på pluss-ikonet, eller trykk på ikonet for å kopiere, for å opprette flere runder.
Man kan endre rekkefølgen på runder ved å dra ikonet med piler oppover eller nedover.
Kalkulatoren vil beregne totaltiden og totaldistansen, samt gjennomsnittshastigheten, for alle rundene.
Tips: Dersom du installerer enil.no på enheten din, vil hastighetskalkulatoren også være tilgjengelig offlne.
TidDistansePer kmm/skm/t